Home
>>
disclaimer
<< Terug naar de vorige pagina

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die dePennenwinkel.nl aan de samenstelling en inhoud van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op de website wordt dagelijks aangevuld en aangepast. Wijzigingen gaan op moment van aanpassing in. Prijswijzigingen zijn vanaf de dag van wijziging geldig. Eerdere opgevraagde offertes en opgevraagde productdetails via de site zullen, indien mogelijk, tegen de in de offerte afgesproken prijs worden uitgevoerd. Fouten in de website zullen, ondanks zorgvuldige controle, onvermijdelijk zijn. Orders die daardoor onder de inkoopprijzen liggen kunnen niet in behandeling worden genomen.

Wijzigingen in productkleuren, materiaalkeuze, opdrukmogelijkheden, opdrukformaten en minimale afnamen kunnen, door de veelzijdigheid aan producten, op ieder moment worden gewijzigd.

Aan de informatie en inhoud op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Voor buitensporige fouten in prijzen kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DePennenwinkel.nl.

DePennenwinkel sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik, de inhoud en de informatie van deze website.